Trükis+ | Võistlus kujundusgraafikas- ja trükiettevalmistuses

Võistlusülesanne

Ülesandeks on luua trükise kujundus, mis peab vastama etteantud tehnilistele tingimustele ning kus võib olla kasutatud nii spot- kui protsessvärve. Võistlusülesanne antakse võistlejale võistluse alguses. Võistlusülesandes kasutada tulevad materjalid (pikselgraaka, vektorgraaka, tekst) on salvestatud võistleja arvutisse.

Osalejal kaasas:

 • digilaud (soovi korral)
 • pliiatsid kavandamiseks
 • käärid
 • lõikenuga
 • lõikematt
 • joonlaud

Ajakava osalejale:

Kolmapäev, 27. november

 • 09.30 – 10.00 Kogunemine, suupisted
 • 10.00 – 10.30 Võistluse avamine
 • 10.30 – 11.00 Võistlusülesande tutvustus, võistlejate avatud pooltund juhendajaga
 • 11.00 – 13.00 I võistlusülesanne
 • 12.00 – 14.00 Lõuna
 • 14.00 – 17.00 Võistlusülesanne I jätkub

Neljapäev, 28. november

 • 08.30 – 09.00 Kogunemine, suupisted
 • 09.00 – 09.30 Võistlusülesande tutvustus, võistlejate avatud pooltund juhendajaga
 • 09.30 – 13.00 Võistlusülesanne II
 • 13.00 – 14.00 Lõuna
 • 14.00 – 17.00 Võistlusülesanne II jätkub
 • 18.00 – Päeva lõpetamine ühisüritusega

Reede, 29. november

 • 08.30 – 10.30 Hindamine
 • 10.30 – 11.30 Tagasiside žüriilt võistlustel osalejatele
 • 13.00 – 14.00 Võistluste lõpetamine ja auhindamine

Võistlejate kompetentsid

Loomingulisus:

 • võistlusülesandest arusaamise, selle tõlgendamise ja ajalimiidi arvestamise oskus;
 • originaalsete ideede genereerimise ja oma kunsilise pädevuse hindamise oskua;
 • kirjatüüpide ja värvide teadlik valik ning visuaalse kommunikeerumise tugevus.

Rakendustarkvara seadistamine ja kasutamine:

 • värvihaldustööriistade rakendamise oskus;
 • vektorgraaliste objektide (illustratsioon, logo vms) ja pikselgraaliste objektide (fotomontaaž, manipulatsioon jms) loomise oskus;
 • protsess- ja spotvärvide kasutamise oskus ning spotvärvide stantsijoonisel või kohtlakil määramise oskus;
 • teatud graalistel objektidel overprindi kasutamise oskus.

Trükitehnoloogiat ja järeltöötlust puudutav:

 • idee realiseerumise hindamine trükitehnoloogilistest piirangutest tulenevalt;
 • teadmised kvaliteedistandarditest;
 • lõpliku korrektse värviproili ja lõikemärkidega kujundusfaili produtseerimise oskus.

Võistlustöö teostamine

 • võistlustöö teostatakse Apple Mac’il;
 • internet ei ole saadaval;
 • Adobe CC rakendustarkvaradest on kasutada Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Bridge;
 • lisaks on kasutada skanner, printer;
 • võistlus kestab 3 päeva.

Hindamiskriteeriumid

Subjektiivsed kriteeriumid 50 punkti:

 • loominguline protsess – maksimaalselt 10 punkti idee, originaalsus, arusaamine trükise eesmärgist.
 • kujunduse kvaliteet – maksimaalselt 40 punkti visuaalse kompositsiooni kvaliteet ja võime kommunikeeruda, kirjatüübi sobivus ja loetavus, kujunduse teostamise kvaliteet, värvivalik, selle tasakaal ja harmoonia.

Tehnoloogilised kriteeriumid 50 punkti:

 • arvutirakenduste kasutamise oskus – 30 punkti | pikselgraafika resolutsiooni vastavus nõutule, lõppformaadi vastavus nõutule, kõigi ettenähtud elementide kasutamine kujunduses.
 • faili vastavus trükistandardile – 20 punkti | failiformaatide vastavus ülesandes nõutule, ICC profiilide kasutamine, PDFi genereerimine vastavalt ülesandes nõutule, lõplike kujundusfailide salvestamine vastavalt ülesandes nõutule.