Imprint | Trükkalite võistlus trükkimises (ofset- ja digitrükk)

Võistlusülesanne

Võistluse sisuks on erinevates trükitehnikates trükkimine, trükiseadme hooldus, trükivärvide segamine ning trükitud materjali järeltöötlus.

Ajakava osalejale

Teisipäev, 26. november

 • 15.00 – 17.00 Võistlusülesanne ja seadmete tutvustus

Kolmapäev, 27. november

 • 09.30 – 10.00 Kogunemine, suupisted
 • 10.00 – 10.30 Võistluse avamine
 • 10.30 – 13.00 Võistlusülesanded vastavalt graafikule
 • 13.00 – 14.00 Lõuna
 • 14.00 – 18.00 Võistlusülesanded vastavalt graafikule

Neljapäev, 28. november

 • 08.30 – 09.00 Kogunemine, suupisted
 • 09.00 – 13.00 Võistlusülesanded vastavalt graafikule
 • 13.00 – 14.00 Lõuna
 • 14.00 – 17.00 Võistlusülesanded vastavalt graafikule
 • 18.00 – Päeva lõpetamine ühisüritusega

Reede, 29. november

 • 09.00 – 11.00 Hindamine
 • 13.00 – 14.00 Autasustamine

Võistlejate kompetentsid

Digitrükk

 • etteantud kujundusfaili trükkimine digitaalse trükiseadmega;
 • teadmised poognamontaažist ning digitrükiseadme ja RIP’i seadistamisest.

Ofsettrükk

 • 2+1 värvidega trükise trükkimiseks masina seadistamine, trükkimine ja kvaliteediparameetrite jälgimine;
 • teadmised kvaliteedikriteeriumitest ja mõõtmisseadmete kasutamisoskus.

Spotvärvide segamine ja ofsettrükiseadme hooldus

 • teadmised ja oskused spotvärvide segamiseks;
 • oskus hinnata ja arvutada etteantud värvikoguseks vajaminevaid osavärve;
 • teadmised ofsettrükimasina trükivaltside reguleerimisest ja katmiku koostamisest;

Trükipaberi mõõtulõikamine

 • oskus kasutada paberilõikurit trükitud materjali mõõtulõikamiseks.

Kasutatavad seadmed

 • digitrükiseade Xerox Versant 2100, EFI Fiery RIP koos Command Workstationiga;
 • ofsettrükiseade Heidelberg GTO 52-1; GTO 52-2;
 • paberilõikur Polar 92;
 • ofsettrüki jaoks on kõigil kasutada korraldaja poolt eelnevalt valmis tehtud trükiplaatide komplektid;
 • X-Rite densitomeeter ja spektrodensitomeeter, luup ja elektronmikroskoop;
 • täppiskaal värvikoguste mõõtmiseks.

Hindamiskriteeriumid

 • digitrükiseadmel trükkimisel on hindamiskriteeriumiteks korrektne poognamontaaž vastaval trükise tüübile, RPI‘i seadistamine, paberi ettevalmistamine ning etteantud ajalimiidi piires tiraaži trükkimine;
 • ofsettrükimasinal hinnatakse kokkutrükki, densiteetide vastavust ning ettantud ajalimiidi piires tiraaži trükkimist. Paberikulu sissevõtuks ja masina seadistamiseks ning kogupaberikulu puhta tiraaži trükkimiseks;
 • spotvärvide segamisel hinnatakse Delta E erinevust ning oskust hinnata ja arvutada etteantud värvikoguseks vajaminevaid osavärve;
 • paberilõikuriga etteantud trükitud trükiste formaati lõikamist ajalimiidi piires.